• correu@collaxaloc.com
  • Dimarts i Divendres de 20:00 a 21:00 En les dependències de l'antiga caserna Tetuán XIV