• correu@collaxaloc.com
 • Dimarts i Divendres de 20:00 a 21:00 En les dependències de l'antiga caserna Tetuán XIV

18 DE NOVEMBRE 2023 III JORNADES FORMATIVES RGCRE CASTELLO 

ATENCIÓ

Els registre per als cursos es realitzaren a mitjançant dels link subministrats. No s'admetran registres per correu. El correu és per a dubtes i preguntes.

LLEGIU ATENTAMENT LES INSTRUCCIONS

Los registro para los cursos se realizaran a mediante los link suministrados. No se admitirán registros por correo. El correo es para dudas y preguntas.

LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

 DURACIÓ DEL CURS: 9 hores Presencial en la totalitat de la seua duració.


LLOC DE CELEBRACIÓ: CENTRE URBAN CASTELLÓ, Quadra la Salera, S/N 12006 Castello de la plana

NOMBRE MÀXIM D'ALUMNES PER SESSIÓ: Aforament màxim 75 alumnes

HORARIS I DATES: ACREDITACIONS: 9:30h a 9:50h CURS de 10:00h a 20:10h

PROVA A SUPERAR: Tipus test

Els cursos són presencials en la totalitat del seu horari. Tot aquell alumne que no estiga present en la totalitat del curs serà considerat com NO APTE. L'organització no està obligada a reservar ni contractar servei d'esmorzar o menjar. Els horaris seran complits estrictament, s'aconsella a tots els alumnes que 5 minuts abans de l'horari acordat en els descans es present en el local on es realitze aquest curs.

Los cursos son presenciales en la totalidad de su horario. Todo aquel alumno que no este presente en la totalidad del curso será considerado como NO APTO.La organización no esta obligada a reservar ni contratar servicio de almuerzo o comida. Los horarios serán cumplidos estrictamente, por lo que se aconseja a todos los alumnos que 5 minutos antes del horario acordado en los descanso este presente en el local donde se realice este curso.

La inscripció es tancarà el dimart 14 de novembre de 2023 a les 23.59 hores. O quan l'aforament estiga complet.

La inscripción se cerrará el martes 14 de noviembre de 2023 a las 23:59 horas. O cuando el aforo esté completo.

LLEGIR BÉ LES INSTRUCCIONS ABANS D'EMPLENAR LA SOL·LICITUD

 • Per a participar a les Jornades de Formació per a Responsables de Grup de Consumidors Reconeguts com a Experts (RGCRE) el sol·licitant deu pertànyer a una associció, penya o agrupacio popular amb personalitat juridica pròpia, i tindre mes de 18 anys.

 • Per a qualsevol dubte contactar amb Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 • Descarregar-vos l'imprés de sol·licitud i emplenar-lo abans al començament de la inscripció ja que en el formulari s'haurà de pujar aquesta documentació per a poder validar la inscripció. Així com la descàrrega de l'imprés de TAXES, el document de les quals, com el justificant d'haver fet el pagament es pujaran en emplenar el formulari.

 • Emplenar les dades de tot la sol·licitud amb MAYUSCULES(Tota sol·licitud que sigua emplenada a boli o que no estigua completa no serà admesa) MOLT IMPORTANT POSAR EL NUMERO DE MÒBIL I EL CORREU ELECTRONIC (de cada un), doncs per mitjà del correu electrònic s'informara del resultat de la prova, de tots els tramits necesaris i s'enviara el carnet RGCRE.

 • DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
  Com indicàvem tindre tota la documentació preparada abans de realitzar l'emplenat del formulari en línia, ya que se'ns demanarà tota aquesta documentació per a donar per finalitzada la inscripció:
  DOCUMENTS

  SOL·LICITUD PER A REALITZAR EL CURS

  DOCUMENT DE TAXES EMPLENAT
  JUSTIFICANT DEL PAGAMENT DE LA  TAXES
  DNI ESCANEJAT.pdf
  FOTOGRAFIA CARNET escanejada amb bona resolució en format jpg. No s'admetran fotografies realitzades amb el mòbil.
  NIF ESCANEJAT pdf de les associació o associacions a la qual pertanys. No fotografiat amb el mòbil .

 • INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT DE LES TAXES.

  • Accedir al següent enllaç.TAXES

  • Una vegada se'ns òbriga l'enllaç emplenarem totes les nostres dades personals, en “ AUTOLIQUIDACIÓN” ho deixarem com esta, en la casella “Clave 20” seleccionarem la casella “Expedición de certificados de Aptitud (Cartilla de Artillero)” introduirem el codi de seguretat que ens demana i polsarem sobre el botó “Obtener Documento”.

  • Abans d?imprimir el document comprovarem que estan totes les dades correctes i ho imprimirem, tot seguit ho pagarem en quqlsevol sucursal bancària. No seleccionar “deute en compte (adeudo en cuenta)” pagar en efectiu o pel caixer.

  • Una vegada pagada la taxa la copia que posa “Ejemplar para la administracion” serà el que pujarem a l'hora de fer el formulari en línia.

COL·LABORACIÓNS: El donatiu sera de 20€ per al NO AFILIATS A LA COLLA XALOC.

El afiliats consulteu condicións.

El pagament es realitzarà en metàl·lic en el moment de l'acreditació.

 • Aquest donatius suposen una ajuda a la colla Xaloc per col·laborar amb les despeses derivades de la promoció d'aquest tipus de jornades igual que amb el material lliurat a cada participant, aixi com mantenir les tradicions de foc valencianes amb participació ciutadana i que puguin aconseguir l'acreditació necessària segons la nova normativa.

 • Cap ponent ni col·laborador rep cap prestació economica.

 • Per lo tant, aquest donatiu no suposa garantia de superació de la prova acredativa, esta proba la realitzarà i la corregira la Subdelegació del Govern a la Comunitat Valenciana.

 •  Si als dos dies d'haver enviat el formulari de sol·licitud no s'ha rebut cap contestació pot presentar-se el dia de la convocatòria en el lloc indicat.

Segons Llei 15/1999 de Protecció de Dades s'informa que les seves dades estan incloses en fitxers titularitat de la COLLA DE DOLÇAINERS, TABALETERS I TRABUCAIRES XALOC DE CASTELLÓ amb la finalitat de gestió de les activitats relacionades amb aquesta associació, aixi com l'enviament d'informació, cursos de formació i publicitat. Podrá exercitat els drets d'acces, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per correu electronic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

LEER BIEN LAS INSTRUCCIONES ANTES De RELLENAR LA SOLICITUD

 • Para participar a las Jornadas de Formación para Responsables de Grupo de Consumidores Reconocidos como Expertos (RGCRE) el solicitante debe de pertenecer a una asociación, peña o agrupación popular con personalidad jurídica propia, y tener más de 18 años.

 • Para cualquier duda contactar con Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 • Descargaros el impreso de solicitud y rellenarlo AQUI antes del comienzos de la inscripción puesto que en el formulario se tendrá que subir esta documentación para poder validar la inscripción. Así como la descarga del impreso de TASAS, el documento de las cuales, así como el justificante de haber hecho el pago se subirán al rellenar el formulario.

 • Rellenar los datos de toda la solicitud con MAYUSCULAS (Toda solicitud que sea rellenada a boli o que no esté completa no será admitida) MUY IMPORTANTE PONER EL NUMERO DE MÓVIL Y EL CORREO ELECTRÓNICO (de cada uno), pues por medio del correo electrónico se informara del resultado de la prueba, de todos los tramites necesarios y se enviara el carné RGCRE.

 • DOCUMENTACIÓN NECESARIA

 • Como indicábamos, tener toda la documentación preparada antes de realizar el rellenado del formulario en línea, ya que se nos pedirá toda esta documentación para dar por finalizada la inscripción:

 • DOCUMENTOS

  • SOLICITUD PARA REALIZAR EL CURSO.

  • DOCUMENTO DE TASAS RELLENADO

  • JUSTIFICANDO DEL PAGO DE LA TASAS

  • DNI ESCANEADO.pdf

  • FOTOGRAFÍA CARNÉ escaneada con buena resolución en formato jpg. No se admitirán fotografías realizadas con el móvil.

  • NIF ESCANEADO pdf de la asociación o asociaciones a la cual perteneces. No fotografiado con el móvil .

 • INSTRUCCIONES PARA EL PAGO DE LAS TASAS.

  • Acceder en el siguiente enlace.TASAS

  • Una vez se nos abra el enlace rellenaremos todos nuestros datos personales, en “ AUTOLIQUIDACIÓN” lo dejaremos como esta, en la casilla “Clavo 20” seleccionaremos la casilla “*Expedición de *certificados de Aptitud (Cartilla de *Artillero)” introduciremos el código de seguridad que nos pide y *polsarem sobre el botón “*Obtener Documento”.

 • Antes de imprimir el documento comprobaremos que están todos los datos correctos y lo imprimiremos, a continuación lo pagaremos en cualquier sucursal bancaria. No seleccionar “deuda en cuenta (*adeudo en *cuenta)” pagar en efectivo o por el cajero.

 • Una vez pagada la tasa la copia que pose “*Ejemplar para la *administracion” será el que subiremos a la hora de hacer el formulario en línea.

  COL·LABORACIÓNS: El donativo será de 20€ para el NO AFILIADOS A LA COLLA XALOC

  el afiliados consultáis condiciones.

  El pago se realizará en metálico en el momento de la acreditación

 • Este donativos suponen una ayuda a la pandilla Siroco para colaborar con los gastos derivados de la promoción de este tipo de jornadas igual que con el material librado a cada participante, *aixi como mantener las tradiciones de fuego valencianas con participación ciudadana y que puedan conseguir la acreditación necesaria según la nueva normativa.

 • Ningún ponente ni colaborador recibe ninguna prestación económica.

 •  

 • Si a los dos días de haber enviado el formulario de solicitud no se ha recibido ninguna contestación puede presentarse el día de la convocatoria en el lugar indicado. 
     
 • Por lo tanto, este donativo no supone garantía de superación de la prueba *acredativa, esta proba la realizará y la corrigiera la Subdelegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

  Según Ley 15/1999 de Protección de Datos se informa que sus datos están incluidos en ficheros titularidad de la PANDILLA DE DULZAINEROS, TABALETERS I TRABUCAIRES XALOC DE CASTELLÓ con el fin de gestión de las actividades relacionadas con esta asociación, así como el envío de información, cursos de formación y publicidad. Podrá ejercitado los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por correo electrónico a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Formulari d'inscripció  

Descarrega full de inscripció 

Programa del curs © 2024 Colla Dolçainers, Tabaleters i Trabucaires Xaloc de Castelló